Páteřní a  přístupové  body naší sítě se nacházejí v pražské části Praha 4 Chodov, Budějovická a Krč,  Praha 10 Vršovice, Pitkovcie, Horní Měcholupy, Křeslice a Průhonice, Praha 2 Vinohrady a Nusle, Praha Vinohradská, Praha 9 Prosek a Libeň, Praha 5 Smíchov a Radlice, Praha 6 Hradčany a Praha-západ Vestec a Jesenice. Podbarvená část na mapě znázorňuje oblast, kde jsou běžně dostupné naše služby. Můžete si tedy  zkontrolovat,zda je možné u Vás realizovat připojení k naší síti.

Díky umístění našich přístupových bodu na vysokých budovách Vás pravděpodobně můžeme připojit i pokud se v této oblasti nenacházíte.  Neváhejte nás tedy kontaktovat, pokusíme se najít rešení i pro Vás.


Síť a dohled

Síť je provozována  pomocí rádiových pojítek pracujících v licencovaném pásmu 11 GHz a ve volném pásmu 10 GHz, 17 GHz a 5,4 GHz. Přístupové body naší sítě jsou provozovány na platformě Linux a používají priorizaci paketů - QoS.

Aktivní řídící prvky sítě jsou postaveny na operačním systému LINUX a dále na zařízení Mikrotik a Cisco.

Hlavní páteřní body jsou vybaveny zálohovaným napájením na dobu 6 hodin.

Páteřní body sítě i významní zákazníci jsou nepřetržitě monitorovaní a v případě mimořátného stavu či výpadku je situace ihned řešena.